Vår odling

Under hösten 2014 byggde vi odlingstunnlar för jordgubbar och hallon.
Bären odlas i upphöjda rännor. Det underlättar plockningsarbetet och håller jordgubbarna rena och fina.
Fördelen med att odla i tunnlar är att skörden kommer tidigare och säsongen kan förlängas. Bären skyddas också från regn och hagelskador. 
Vi använder oss enbart av biologiskt växtskydd.   

Nu tar det form i odlingen

Hallonen är på plats i sin tunneln och har börjat grönska. De fick en bra start i växthuset ett par veckor först.

Blommor i jordgubbarna

Nu blommar det i tunnlarna och vi räknar med att börja skörda i slutet av maj.
 

Här hänger vi upp klisterfällor för att kontrollera vilka insekter som har vaknat i naturen.
Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel, utan allt sker med biologiska medel.