Vår odling

Under hösten 2014 byggde vi odlingstunnlar för jordgubbar och hallon.
Bären odlas i upphöjda rännor. Det underlättar plockningsarbetet och håller jordgubbarna rena och fina.
Fördelen med att odla i tunnlar är att skörden kommer tidigare och säsongen kan förlängas. Bären skyddas också från regn och hagelskador. 
Vi använder oss enbart av biologiskt växtskydd.  Vilket innebär att plantorna är helt obesprutade. 

Nu tar det form i odlingen

Hallonen är på plats i sin tunnel och har börjat grönska. De fick en bra start i växthuset ett par veckor först.

Blommor i jordgubbarna

Nu blommar det i tunnlarna och vi räknar med att börja skörda i slutet av maj.
 

Här hänger vi upp klisterfällor för att kontrollera vilka insekter som har vaknat i naturen.
Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel, utan allt sker med biologiska medel.